Adatvédelmi irányelvek

Befagyasztjuk fájdalmát! Teljestest-hidegterápia -110°C-on

Magyar termék nagydíj
Bejelentkezés telefonon: 061-422-0841
Bejelentkezés telefonon: 061-422-0841
Értesítést kérek a Hermina Terápiás Központ újdonságokról és elfogadom a Látogatói feltételeket

1.    A hidegkamra.hu és az üzemeltető PRE Pharma Kft. tiszteletben tartja a látogatók és felhasználók személyhez fűződő jogait és biztosítja a látogatók és felhasználók magánszférájának védelmét.

2.    Személyes adatok alatt értjük azon adatokat, melyek alapján látogatóinkat és felhasználóinkat azonosítani tudjuk, például felhasználónév és e-mail cím. A látogatók és felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatokat (pl. lakcím) kizárólag a látogató és felhasználó előzetes önkéntes kifejezett hozzájárulása alapján kezelünk, amely hozzájárulás megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel a jogosult félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez.

3.    A hidegkamra.hu kizárólag olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a látogató vagy a felhasználó önkéntesen ad. Személyes adatait kizárólag a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos célokra használjuk fel, továbbá csak olyan személyes adatokat kezelünk, amelyek a szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlenek, a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos cél elérésére alkalmasak és azokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben kezeljük. Személyes adatait harmadik személyek felé – a jogszabályban meghatározott eseteken, valamint a Felhasználó erre vonatkozó kifejezett és önkéntes hozzájárulásában foglaltakon túl – nem továbbítjuk. Ha bármelyik látogatónk, vagy felhasználónk kéri, hogy személyes adatait töröljük ki rendszerünkből (természetesen  bizonyos esetben vállalva azt, hogy ebből kifolyólag nem, vagy nem teljes módon tudja igénybe venni a szolgáltatást), ezt haladéktalanul teljesítjük. Kérjük, hogy ezt az igényét vagy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos bármely kérdését, megjegyzését e-mailen jelezze nekünk.

4.    A hidegkamra.hu gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Szép-kártya
elfogadóhely
 
Terápiás központunk
szerződött egészségügyi szolgáltató partnere
a következő egészségpénztáraknak: